Självklara valet för dig som söker en pålitlig flyttfirma i Borås och Sjuhäradsbyggden! | Flyttbilen.se

Om Flyttbilen

Flyttbilen är ditt renodlade flytt-, magasinerings- och städbolag.

Flyttbilen Borås AB har stark regional anknytning i Västra Götaland och Halland med verksamhet på orterna Borås, Alingsås, Ulricehamn, Göteborg och Varberg.

 

 

Historik

Flyttbilen Borås AB renodlades 2008 till ett flytt-, magasinering- och städbolag. Startpersonalen uppgick till 6 st och vi hade 1 tung och 2 lätta lastbilar.Då företaget utvecklades mycket bra under 2008-2010 kunde vi utvidga och överta kundstocken för flytt och magasinering av Budbolaget Borås. Våra lokaler för denna tid var på Bockasjögatan 10 (huvudkontor och magasin) och Verkstadsgatan (magasin).

 

Under 2011 utvidgade vi magasinsdelen och hyrde in oss på Kärrgatan 6 på Göta. Vi hade då utökat vår personal till 12 st. anställda och 2 tunga lastbilar och 4 lätta. Under 2012 har vi även byggt kontorsdel på Kärrgatan 6 och utökat vårt magasin. I skrivande läge är vi nu 16 st. anställda och har 3 tunga lastbilar och 8 lätta bilar. På våren 2012 har vi övertaget kundstockarna för flytt och magasinering från ett av Borås äldsta flyttfirmor Fredrik Åkare. Vi fortsätter med tillförsikt att se framåt.
Fredrik Apelqvist VD
Flyttbilen Borås AB

 

Kvalitetspolicy

Målet för vårt kvalitetsarbete är nöjda kunder. Målet nås genom att leverera varor och tjänster med rätt kvalitet.Rätt kvalitet innebär att fullt ut tillfredsställa kundens krav och förväntningar samtidigt som hänsyn tas till krav vad gäller yttre miljö, arbetsmiljö och säkerhet.

 

Rätt kvalitet innebär vidare att varor och tjänster uppfyller specificerad kvalitet till lägsta kostnad samt att varor och tjänster levereras i avtalad tid. Ett framgångsrikt kvalitetsarbete erfordrar identifiering av kunden och dennes behov och präglas av:

 

 • Ständigt pågående och systematisk förbättring av vårt arbetssätt
 • Hög grad av förutsägbarhet
 • Strävan att göra rätt från början
 • Ordning och reda

 

Vad tycker du som kund?

Målet för vårt kvalitetsarbete är nöjda kunder. Därför vill vi gärna veta vad du som kund till oss tycker. Din åsikt är värd mycket och är betydelsefull oss. Vi vill veta om du är nöjd eller missnöjd med våra tjänster. Om du är missnöjd vill vi gärna komma i kontakt med dig personligen om du tillåter detta för att vi ska kunna förbättra våra tjänster till dig som kund.

Miljöansvar

Hos oss pågår ett kontinuerligt miljöarbete som omfattar all personal. Vi strävar efter att vår verksamhet ska ha så liten påverkan på miljön som möjligt. Därför förnyar vi vår vagnpark kontinuerligt och våra bilar tillhör bästa miljöklass.
Vi ser till att använd miljövänligt emballage till alla våra uppdrag, samt ser till att samlasta våra sändningar i största tänkbara utbredning. Alla restprodukter som blir över efter transporterna sorteras upp och går till återvinning.
Det är naturligt för oss att engagera sig i samhällets långsiktiga utveckling. En viktig del av vårt samhällsengagemang är ett aktivt miljöarbete för att inom vår verksamhet bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.

 

Miljöpolicy

Vi skall inom ramen för vad som är ekonomiskt och tekniskt möjligt bidra till ett ekologiskt hållbart samhälle. Det är naturligt för oss att engagera sig i samhällets långsiktiga utveckling. En viktig del av vårt samhällsengagemang är ett aktivt miljöarbete för att inom vår verksamhet bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.

 

För att kunna erbjuda marknaden ur miljösynpunkt godtagbara transporttjänster skall vi:

 • Ha gällande miljölagar som lägsta godtagbara krav inom verksamheten
 • Ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt samt att förebygga föroreningar
 • Minska miljöbelastningen från våra transporter, både vid tjänsteuppdrag och varuleveranser, genom val av bästa transportsätt ur miljösynpunkt och ökad användning av ny teknik
 • Öka kunskapen och höja medvetenheten om miljöfrågor hos våra anställda
 • Prioritera de leverantörer som bedriver ett systematiskt miljöförbättringsarbete
 • Minska vår miljöbelastning på våra kontor genom att minska användning av energi och material och ställa relevanta miljökrav vid inköp av varor och tjänster samt hantera vårt avfall på bästa sätt
Flyttbilen

Kontakta oss

Med kontor i Borås kan vi erbjuda flytt- och magasinstjänster för såväl västsverige som ut i Europa.

Inga frågor är för stora eller för små utan tveka inte att höra av dig till oss så skall vi hjälpa dig på bästa möjliga sätt!

Telefon
033-29 45 50
033-10 10 10

Fax
033-29 10 51

E-post
info@flyttbilen.se

Postadress
Flyttbilen Borås AB
Kärrgatan 6
504 41 Borås

Stäng

  Kontaktuppgifter

  När vill du flytta?

  Från

  Till

  Övrigt

   Företagsinformation

   När vill ni flytta?

   Från

   Till

   Övrigt

    Kontaktuppgifter

    Period

    Önskad storlek